WERKPROCEDURE NCADAM / HORSEMEN & KNIGHTS

WERKPROCEDURE NCADAM / HORSEMEN & KNIGHTS CLUB

Voor de vrijwilligers:
1. Alle vrijwilligers arriveren tussen 14.00 en 14.15 uur.
2. Alle materialen worden klaargezet en opgebouwd door de vrijwilligers.
3. Het gereedmaken van de snacks gebeurt op een hygiënisch verantwoorde manier en dusdanig weggezet tot het gebruik ervan.
4. De vrijwilligers staan uiterlijk 5 minuten voor aanvang klaar voor ontvangst in de vereiste “dress-code”.
5. De taken worden onderling verdeeld.
6. Kleding van de vrijwilligers wordt, bij voorkeur, niet gehangen tussen die van de bezoekers/leden en krijgen daarom ook geen nummer.
7. Tot zeker 16.15 uur zullen de vrijwilligers in de garderobe hun taken verrichten, daarna wordt eerst een ronde gedaan om materialen aan te vullen.
8. Te allen tijde moet er een vrijwilliger aanwezig zijn in de garderobe.
9. Indien de situatie het toestaat kan een vrijwilliger deelnemen aan de bijeenkomst.
10. Rond 17.00 uur worden de snacks op de bar gezet voor de bezoekers.
11. Gedurende de gehele bijeenkomst moeten de vrijwilligers opletten dat de bezoekers zich houden aan de regels – ook als de vrijwilliger “niet aan het werk” is.
12. Gedurende de gehele bijeenkomst houden de vrijwilligers in de gaten of er materialen aangevuld moeten worden – ook als de vrijwilliger “niet aan het werk” is.
13. Zodra de situatie het toelaat zal er een begin gemaakt worden aan het schoonmaken van het pand. Dit gebeurt met zoveel mogelijk vrijwilligers, waarbij zeker een vrijwilliger in de garderobe achterblijft.
14. Zodra de laatste bezoeker weg is, kan degene, die in de garderobe staat deze verlaten en meehelpen met opruimen c.q. schoonmaken.
15. Alle materialen worden teruggeplaatst waar zij horen en eventueel verpakt. Vuilniszakken worden dichtgemaakt en afgeleverd op de plaats waar zij horen.

Voor de bezoekers: (Overal waar “bezoeker” staat vermeld kan ook gelezen worden “het lid”)
1. De deur is geopend vanaf 15.00 uur. De party duurt tot 19:00 uur.
2. Bij de deur wordt een entreekaart uitgereikt, waarop de bezoeker zijn drankgebruik moet laten noteren.
3. De entreekaart moet tot het vertrek in het bezit zijn van de houder daarvan.
4. Bij het betreden van het pand zal de bezoeker zijn kleding ophangen aan een kledinghanger, die te vinden is in de kleedruimte van het pand.
5. Het ophangen zal op dusdanige manier plaatsvinden, dat de bezoeker zijn kleding niet zal verliezen of laten beschadigen.
6. Kleding mag ook in een tas aangeleverd worden.
7. Tassen en hangers met kleding worden vervolgens in de garderobe afgeleverd.
8. Daar wordt een nummer aan de kleding of tas vastgemaakt.
9. Het nummer wordt door het garderobepersoneel geschreven op de achterkant van de entreekaart.
10. De bezoeker moet zich nu houden aan de kledingvoorschriften en gedragsregels zoals vermeld in het HR van de club.
11. Geadviseerd wordt om waardevolle dingen in de garderobe achter te laten. Deze is te allen tijde bewaakt.
12. Geadviseerd wordt om de entreekaart in een polsband of in de sokken of de schoen te (laten) dragen.
13. Bij vertrek haalt de bezoeker zijn kleding op in de garderobe, inclusief alle andere eventueel achtergelaten artikelen.
14. Dit ophalen geschiedt door het nummer op de achterkant van de entreekaart te tonen aan het garderobepersoneel.
15. Na ontvangst begeeft de bezoeker zich naar de kleedruimte en kleedt zich daar aan.
16. Vervolgens begeeft de bezoeker zich naar de bar van het pand, waar afgerekend wordt.
17. De barman plaatst een stempel op de entreekaart na betaling. 18. De bezoeker kan slechts vertrekken nadat de entreekaart is afgegeven aan de portier.